Yhdistys ja toiminta

Suomen Kulttuuritalot ry

Yhdistys ja toiminta

Yhdistys

Noin 20 vuotta toimineen Suomen kulttuuritalojen neuvottelukunnan toimintaa on päätetty terävöittää. Sen tilalle on perustettu suomalaisten kulttuuri- ja konserttitalojen yhdistys, Suomen kulttuuritalot ry. Tähän mennessä yhdistykseen on liittynyt 30 eri puolilla Suomea sijaitsevaa taloa.

80-luvulla Suomessa vallitsi kulttuuritalojen rakennusbuumi. Pienempiä ja suurempia kulttuurin kehtoja nousi eri puolille maata. 90-luvun taitteessa alettiin tuntea tarvetta yhteiselle tiedonvaihdolle, koska talojen arkipäivän kysymykset olivat samankaltaisia vaikka ne hallinnoltaan ja toiminnaltaan olivat monesti erilaisia. Tätä varten perustettiin foorumi, Suomen kulttuuri- ja kongressitalojen neuvottelukunta, joka kokoontui pari kertaa vuodessa yhteisten asioiden merkeissä.

Vuosien varrella talojen keskuudessa kasvoi halu lisätä kulttuuritalojen painoarvoa sekä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Useiden vuosien pohdintojen ja keskustelujen seurauksena pidettiin Suomen kulttuuritalot ry:n perustava kokous syksyllä 2010. Kulttuuritalot olivat vihdoin saaneet oman fooruminsa ja ponnahduslautansa kohti tiiviimpää yhteistyötä ja tavoitteellisempaa kehitystä. Suomen kulttuuritalot ry:n pidemmän aikavälin tavoitteena on toimiminen yhdyssiteenä suomalaisten kulttuuri- ja konserttitalojen kesken niiden toiminnan laadun ja ammatillisen osaamisen kohottamiseksi, yhteiskunnallisen arvostuksen lisäämiseksi, taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi.

Yhteistyötä musiikin ja muun esittävän taiteen toimijoiden kanssa tullaan tiivistämään. Yhdistys tulee omalta osaltaan toimimaan kulttuurielämän asiantuntijana tutkimalla eri ilmiöitä ja ongelmia sekä kokoamalla ja välittämällä tietoa. Yhdistys haluaa edistää myös kansainvälistä yhteistyötä sekä toimia kansainvälisten verkostojen ja yhdistysten jäsenenä.

Kulttuuritalo
Keuda-talo
Kulttuuritalo Valve

Toiminta

Kulttuuri- ja kongressikeskus Kaukametsä

Yhdistyksen ensimmäisenä tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen. Toiminnan alkuvaiheessa myös sekä sisäinen että ulkoinen viestintä, viestintäkanavien luominen ja kehittäminen kirjattiin tärkeimpien tehtävien joukkoon. Paitsi että yhdistys tulee tiedottamaan omasta toiminnastaan, se tulee ottamaan kantaa eri kulttuuripoliittisiin kysymyksiin asiantuntijana sekä luomaan verkostoja esimerkiksi käynnistämällä vuoropuhelun musiikki- ja muun kulttuurialan toimijoiden kanssa. Yhdistys järjestää myös avoimia seminaari- ja koulutuspäiviä.

Suomen Kulttuuritalot ry on jäsenenä Yhdenvertainen kulttuuri ry:ssä ja yleiseurooppalaisen kulttuurikeskusten ENCC-verkostossa.

Logo

Tästä voit ladata Suomen Kulttuuritalot logon.

ZIP-paketti sisältää logot sekä web- että painokäyttöön.

Suomen Kulttuuritalot ry